Tự tính Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ

  • Post author:
  • Post category:TỰ FREE
  • Post last modified:19/09/2021

Khi trong nhà xảy ra việc có người thân mất, cần ghi lại ngay ngày giờ chính xác để có thể tính xem người mất có bị phạm Trùng tang hay không. Sau khi biết ngày giờ chính xác theo đồng hồ, cần xác định ngày giờ chuẩn theo Mặt trời thực.

Các khái niệm Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ

Thế nào gọi là Trùng tang?

“Trùng” tức là lặp lại, Tang tức là tang lễ. Nếu trong nhà có người chẳng may mất vào Ngày Giờ Trùng tang hoặc không xem mà chôn cất vào Ngày Giờ Trùng tang thì việc đó dễ bị lặp lại.

Trùng tang là dấu hiệu người mất “ra đi” không hợp số phận, dễ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người Dương, thường dự báo trong gia đình sẽ có thêm người chết theo. Việc này xảy ra trong thời gian chưa mãn Đại tang lại xảy ra một cái đại tang khác.

Trong trường hợp phạm Trùng tang, nếu gặp được Nhập mộ là có thể hóa giải Trùng tang. Theo quan niệm dân gian nếu gặp phải Trùng tang mà không có Nhập mộ nào thì cần phải mời người có kinh nghiệm làm lễ trấn trùng tang để hóa giải nguy cơ xảy ra việc có người khác trong gia đình lại mất tiếp.

Thế nào gọi là Thiên di?

Thiên di tức là sự di dời do trời định. Khi tính toán Năm Tháng Ngày Giờ mất mà gặp Thiên di thì thường có dấu hiệu con cháu sẽ phải chia li, có sự phân tán tài sản, tranh chấp. 

Khi tính mà gặp 2 Thiên di cũng có thể hóa giải được 1 Trùng tang.

Thế nào gọi là Nhập mộ?

Nhập mộ là dấu hiệu người mất ra đi thuận số phận, mọi việc của người mất đã được hoàn thành trên dương thế và không còn việc gì liên quan tới người Dương nữa. Nhập mộ thể hiện sự yên nghỉ, an lành. Khi tính nếu được dù chỉ một Nhập mộ tại Năm, Tháng, Ngày hoặc Giờ thì được coi là tốt. Chỉ cần gặp một Nhập mộ có thể hóa giải ba Trùng tang, người nhà không phải lo lắng, việc người ra đi được coi là yên lành, không cần phải làm lễ trấn trùng tang. Nhập mộ là dấu hiệu con cháu làm ăn thịnh vượng, phát tài.

Các loại Trùng Tang

1. Trùng tam xa tức Sát 3 người, sau đó sẽ có 3 người khác mất theo.

2. Trùng nhị xa tức Sát 2 người, sau đó sẽ có 2 người khác mất theo.

3. Trùng nhất xa tức Sát 1 người, sau đó sẽ có 1 người khác mất theo.

4. Trùng tang liên táng: Trong vòng ba tháng, trong gia đình sẽ có người thân chết nữa.

Cách tính có phạm Trùng tang Nhất xa, Nhị xa, Tam xa hay không, xem ở dưới phần Cách tính Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ (nhìn bảng).

Cách tính Trùng Tang liên táng

1. Những người mất có tuổi Thân, Tí, Thìn chết hoặc chôn vào năm, tháng, ngày, giờ Tị là gặp Trùng Tang liên táng.

2. Những người mất có tuổi Dần, Ngọ, Tuất chết hoặc chôn vào năm, tháng, ngày, giờ Hợi gặp Trùng Tang liên táng.

3. Những người mất có tuổi Tị, Dậu, Sửu chết hoặc chôn vào năm, tháng, ngày, giờ Dần gặp Trùng Tang liên táng.

4. Những người mất có tuổi Hợi, Mão, Mùi chết hoặc chôn vào năm, tháng, ngày, giờ Thân gặp Trùng Tang liên táng.

Cách tính Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ

Cách tính Trùng tang này được dùng phổ biến nhất, tính các loại Trùng tang Nhất xa, Nhị xa, Tam xa.

Mất dưới 10 tuổi (tính cả tuổi mụ) thì không tính trùng tang.
Khi tính, có 4 yếu tố cần nắm rõ:

1. Tuổi thọ (tính cả tuổi mụ)

2. Ngày mất Âm lịch (bằng số)

3. Tháng mất Âm lịch (bằng số)

4. Giờ mất tính theo Chi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Chú ý tùy nơi mất mà xác định giờ chuẩn theo Mặt trời thực.

Bảng tính Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ
Bảng tính Trùng tang, Thiên di, Nhập mộ

Dùng bảng ở trên đển tính: Nam khởi từ DẦN tính theo chiều thuận, Nữ khởi từ THÂN tính theo chiều nghịch.

Tuổi: Bắt đầu là 10 tuổi, cung tiếp theo là 20 tuổi, cung tiếp là 30 tuổi, … tính đến hết tuổi chẵn chục của tuổi người mất. Sau đó cung tiếp theo là tuổi lẻ tính đến tuổi của người mất (1,2,3), gặp ở cung nào thì tính là cung tuổi.

Tháng: Từ cung tuổi, tính cung tiếp theo là tháng 1, tính lần lượt đến tháng mất (chú ý là tháng mất theo Âm lịch), gặp cung nào thì cung đó là cung tháng.

Ngày: Từ cung tháng, tính cung tiếp theo là ngày 1, tính lần lượt đến ngày mất (chú ý là ngày mất theo Âm lịch), gặp cung nào thì tính cung đó là cung ngày.

Giờ: Từ cung ngày, tính cung tiếp theo là giờ Tí, tính lần lượt đến giờ mất, gặp cung nào thì tính cung đó là cung giờ. Chú ý giờ Âm lịch chỉ chia một ngày ra 12 giờ: Tí (23-01 giờ), Sửu (01-03 giờ)… Hợi (21-23 giờ). Cần biết giờ chính Ngọ của hôm mất để có thể tính ra chính xác giờ mất.

Ví dụ 1:

Cụ bà mất tại Hà Nội, Việt Nam, lúc 20h55’, ngày 11, tháng 7 Âm lịch năm 2021, thọ 89 tuổi. Xác định giờ mất theo mặt trời thực là 20h54’ thuộc giờ Tuất.
Tính tuổi: Cụ bà khởi tính từ cung Thân, tính chiều nghịch: 10 tuổi ở Thân, 20 tuổi ở Mùi, 30 tuổi ở Ngọ… 80 tuổi ở Sửu, đến tuổi lẻ 81 ở Tí, 82 ở Hợi… 89 ở Thìn, cung tuổi là cung Thìn cung Nhập mộ.

Tính tháng: Tính tiếp tháng 1 là Mão, tháng 2 ở Dần, tháng 3 ở Sửu, tháng 4 ở Tý, tháng 5 ở Hợi, tháng 6 ở Tuất, tháng 7 ở Dậu, vậy cung tháng là Dậu là cung Thiên di.

Tính ngày: Tính tiếp ngày, ngày mồng 1 là Thân, ngày mồng 2 là Mùi… ngày 11 là Tuất, vậy cung ngày là Tuất là Nhập mộ.

Tính giờ: Tính tiếp cho giờ, giờ Tí tại Dậu, giờ Sửu tại Thân… giờ Tuất tại Hợi, vậy cung giờ là cung Hợi gặp Trùng tang.

Kết luận:

Cụ bà mất giờ Tuất, ngày 11, tháng 7 Âm lịch năm 2021, thọ 89 tuổi là gặp:

Năm: Nhập mộ

Tháng: Thiên di

Ngày: Nhập mộ

Giờ: Trùng tang.

Cụ bà có 2 cung Nhập mộ, 1 cung Thiên di, 1 cung Trùng tang. Chỉ 1 Nhập mộ là có thể hóa giải Trùng tang nên con cháu không cần phải lo lắng, không phải làm lễ trấn trùng tang. Tuy nhiên cần chú ý tránh chôn người mất vào ngày giờ Dần là gặp Trùng tang liên táng (xem ở phần Cách tính Trùng tang liên táng). Ngoài ra còn cần tránh chôn người mất vào ngày Trùng tang theo Cách tính Trùng tang chôn người mất ở dưới đây.

Ví dụ 2:

Người nam mất tại Aalen, nước Đức, lúc 11h15’, ngày 3, tháng 8 Âm lịch năm 2021, hưởng dương 60 tuổi. Xác định giờ mất theo mặt trời thực là 09h58’ thuộc giờ Tị.

Tính tuổi: Người nam khởi tính từ cung Dần, tính chiều thuận: 10 tuổi ở Dần, 20 tuổi ở Mão, 30 tuổi ở Thìn… 60 tuổi ở Mùi là Nhập mộ.

Tính tháng: Tính tiếp tháng 1 là Thân, tháng 2 ở Dậu, tháng 3 ở Tuất, tháng 4 ở Hợi, tháng 5 ở Tí, tháng 6 ở Sửu, tháng 7 ở Dần, tháng 8 ở Mão, vậy cung tháng là Mão là cung Thiên di.

Tính ngày: Tính tiếp ngày, ngày mồng 1 là Thìn, ngày mồng 2 là Tị, ngày mồng 3 là Ngọ, vậy cung ngày là Ngọ là Thiên di.

Tính giờ: Tính tiếp cho giờ, giờ Tí tại Mùi, giờ Sửu tại Thân, giờ Dần tại Dậu, giờ Mão tại Tuất, giờ Thìn tại Hợi, giờ Tị tại Tí, vậy cung giờ là cung Tí gặp Thiên di.

Kết luận:

Người nam mất tại Aalen, lúc 11h15’, ngày 3, tháng 8 Âm lịch năm 2021, hưởng dương 60 tuổi, giờ theo mặt trời thực là 09h58’ thuộc giờ Tị, là gặp:

Năm: Nhập mộ

Tháng: Thiên di

Ngày: Thiên di

Giờ: Thiên di

Như vậy người nam mất không gặp Trùng tang là tốt, người nhà có thể an tâm. Tuy nhiên cần chú ý tránh chôn người mất vào ngày giờ Hợi là gặp Trùng tang liên táng (xem ở phần Cách tính Trùng tang liên táng). Ngoài ra còn cần tránh chôn người mất vào ngày Trùng tang theo Cách tính Trùng tang chôn người mất ở dưới đây.

Cách tính Trùng tang ngày chôn người mất

Ngày chôn người mất cũng có thể bị phạm Trùng tang. Nếu như thời điểm Năm Tháng Ngày Giờ của người mất không thể chọn được thì khi chôn người mất, người nhà cần đặc biệt phải tránh tháng ngày như kê ở dưới đây để tránh Trùng tang, ngày tháng tính theo Âm lịch.    

– Tháng giêng: ngày 7-19;       

– Tháng hai, tháng ba: ngày 6-18-30;    

– Tháng tư: ngày 4-16-28;    

– Tháng năm, tháng sáu: ngày 3-15-27;             

– Tháng bảy: ngày 1-12-25;                 

– Tháng tám, tháng chín: ngày 12-24;                

– Tháng mười: ngày 10-22;   

– Tháng một, tháng chạp: ngày 9-21.

Cũng vẫn theo dân gian, nếu người chết mà chôn vào các ngày tháng trên thì trong vòng ba tháng hoặc ba năm sẽ có cha mẹ, con cháu, anh em ruột chết nữa. 

Cách xem Trùng nhật, Trùng tang, Phục nhật, Phục tang

Cách xem này ít phổ biến hơn.

– Trùng Nhật, có nghĩa là ngày trùng lặp, là các ngày Tị, Hợi trong mỗi tháng.

– Phục Nhật cũng là ngày trùng. Như tháng giêng là Dần, trong Dần có Can bản khí là Giáp, tức là trùng, hoặc tháng hai là Mão, trong Mão có Can bản khí là Ất, tức là trùng… Vậy khi vào những tháng Dần gặp ngày Giáp, hoặc tháng Mão gặp ngày Ất tức gặp Phục Nhật.

Những ngày Trùng Nhật hay Phục Nhật nên làm điều tốt lành để được lặp lại, kị làm hoặc xảy ra những việc xấu vì sợ phạm trùng, sợ bị lặp lại, trong đó có việc người mất hoặc chôn người mất.

– Trùng tang, Phục tang có ý nghĩa lặp lại tang lễ. Nếu người mất vào tháng và ngày như ở trong bảng, có thể tái lặp việc tang lễ.

Bảng tra ngày phạm của người mất
Bảng tra ngày phạm của người mất

Cách xem mất vào ngày Thần trùng

Cách xem này ít phổ biến hơn. Xem theo tháng Âm lịch.

Tháng 1.2.6.9.12: Chết nhằm ngày Canh Dần hay Canh Thân là phạm Thần Trùng “Lục Canh Thiên Hình”. Nếu thêm thấy năm tháng cũng vậy là càng nặng. 

Tháng 3: Chết nhằm ngày Tân Tị hay Tân Hợi là phạm Thần Trùng “Lục Tân Thiên Đình” , nếu gặp thêm năm , tháng nữa càng nặng hơn.

Tháng 4: Chết nhằm ngày Nhâm Dần hay Nhâm Thân là phạm Thần Trùng “Lục Nhâm Thiên Lao” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng.

Tháng 5: Chết nhằm ngày Quý Tị hay Quý Hợi là phạm Thần Trùng “Lục Quý Thiên Ngục” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng.

Tháng 7: Chết nhằm ngày Giáp Dần hay Giáp Thân là phạm Thần Trùng “Lục Giáp Thiên Phúc” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng.

Tháng 8: Chết nhằm ngày Ất Tị hay Ất Hợi là phạm Thần Trùng “Lục Ất Thiên Đức” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng 

Tháng 10: Chết nhằm ngày Bính Dần hay Bính Thân là phạm Thần Trùng “Lục Bính Thiên Uy”. nếu gặp thêm năm tháng càng nặng 

Tháng 11: Chết nhằm ngày Đinh Tị hay Đinh Hợi là phạm Thần Trùng “Lục Đinh Thiên Âm”, nếu gặp thêm năm tháng càng nặng.

Bài viết được Kim An tổng hợp, sắp xếp theo nhiều nguồn. Các ví dụ trong bài được lấy từ thực tế. Trong trường hợp bạn không chắc chắn thì nên hỏi các chuyên gia hoặc các sư thầy trong chùa. Nếu người mất gặp Trùng tang, bạn cũng nên hỏi các sư thầy tại những chùa uy tín về cách hóa giải./.