Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Cải tạo Vận Mệnh fengshuikiman

Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website fengshuikiman.net đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận về sử dụng Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và sử dụng những Dịch vụ trên website fengshuikiman.net.

fengshuikiman.net có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản Thỏa thuận sử dụng mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website fengshuikiman.net.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website fengshuikiman.net và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Thỏa thuận sử dụng đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem Thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập website và có thể xem bản Thỏa thuận sử dụng mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://fengshuikiman.net

A. THỎA THUẬN CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

“Chúng tôi”: FENG SHUI KIM AN, fengshuikiman

“Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do fengshuikiman cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ của fengshuikiman là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

Điều 2. Thỏa thuận chung

Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ của fengshuikiman.net, bạn cam kết rằng bạn hoặc có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận. Đồng thời, khi đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn cũng đồng ý:

1. Bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm, giờ, nơi sinh; địa chỉ email, số điện thoại và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng kí cũng như sửa đổi, bổ sung.

2. Sản phẩm của fengshuikiman.net mà bạn lựa chọn sử dụng là sản phẩm phù hợp với độ tuổi của bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng các sản phẩm không phù hợp với độ tuổi của mình.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ

1. Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với người khác, kể cả trẻ vị thành niên dưới bất kì hình thức nào.

2. Bạn có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của fengshuikiman.

3. Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

4. Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với fengshuikiman.

5. Bạn mạo nhận mình với bất kì cá nhân hoặc tổ chức khác để sử dụng dịch vụ tại fengshuikiman.

6. Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lí tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.

7. Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

8. Bạn vi phạm việc sử dụng logo fengshuikiman trên website của mình hoặc tự nhận là fengshuikiman.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI FENGSHUIKIMAN.NET

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ / nội dung tại fengshuikiman.net

1. Khi bạn dùng dịch vụ của fengshuikiman, bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin theo yêu cầu như Họ tên đầy đủ, Năm Tháng Ngày Giờ Nơi sinh, Giới tính các thông tin khác tùy theo từng dịch vụ mà bạn yêu cầu.

2. Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lí theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với fengshuikiman. Bạn cam kết không phải là người bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của fengshuikiman.

3. Bạn cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kì bên thứ ba nào trong việc đăng kí sử dụng dịch vụ của fengshuikiman hoặc trong việc cung cấp thông tin cho fengshuikiman và việc sử dụng dịch vụ được đăng kí trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình. Trong trường hợp bạn đăng kí dịch vụ cho trẻ em (ví dụ Dịch vụ Đặt tên cải mệnh cho con yêu), fengshuikiman có thể yêu cầu giấy xác nhận bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

4. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. fengshuikiman hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

C. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA FENGSHUIKIMAN.NET

Điều 5. Quyền của fengshuikiman.net 

1. fengshuikiman có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu bạn đưa thông tin cá nhân không chính xác, không rõ ràng, không đầy đủ.

2. fengshuikiman.net có quyền sử dụng các tác phẩm do bạn sáng tác và chia sẻ tại website fengshuikiman.net trong các ấn phẩm sách in, ebook, chuyển thể sang chương trình phát thanh, chuyển thể sang phim ngắn vv…

3. fengshuikiman.net có quyền thay đổi tiêu đề và biên tập nội dung cho phù hợp với tiêu chí của trang.

Điều 6. Trách nhiệm của fengshuikiman.net 

1. Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của fengshuikiman.net.

2. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

3. fengshuikiman sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

4. fengshuikiman đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

5. Tất cả các dịch vụ có phí tại fengshuikiman đều dựa vào thông tin cá nhân của bạn cung cấp để luận giải, ví dụ Họ tên, Năm Tháng Ngày Giờ nơi sinh, giới tính… Do không thể tự kiểm chứng được những thông tin đó, fengshuikiman không chịu trách nhiệm về khả năng sai lầm của luận giải dựa trên những thông tin đó.

D. CẢNH BÁO RỦI RO

Điều 7. Cảnh báo rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng kí, đăng nhập tài khoản website/ứng dụng Fengshuikiman.net

2. Khi bạn đăng kí, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết (nếu có), điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của Fengshuikiman.net liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai, sự thay đổi của luật pháp… người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Fengshuikiman.net cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

E. THU THẬP, BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG

Điều 8. Thu thập, xử lí dữ liệu cá nhân

1. Quy trình đăng kí dịch vụ của fengshuikiman.net yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân. Việc cung cấp những thông tin khác cho fengshuikiman hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

2. fengshuikiman không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

a. fengshuikiman được bạn chấp thuận.

b. Sản phẩm/dịch vụ do fengshuikiman.net cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.

c. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d. Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ liên kết trên website fengshuikiman.net của chúng tôi để truy cập (nếu có), đề nghị bạn đọc kĩ Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các trang liên kết đó.

3. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ fengshuikiman.net liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

4. fengshuikiman có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

Điều 9. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

fengshuikiman luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của fengshuikiman dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, fengshuikiman không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

F. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 10. Quyền sở hữu trí tuệ

1. fengshuikiman có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng quyền và sở hữu của fengshuikiman.net cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

2. Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do fengshuikiman.net đăng tải đều thuộc về fengshuikiman.net. Trừ khi được sự đồng ý của fengshuikiman.net, người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân tán bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website fengshuikiman.net hoặc tạo ra bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong fengshuikiman.net. 

3. Khi các tập tin, hình ảnh, được tạo bởi fengshuikiman trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng fengshuikiman đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.
4. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, fengshuikiman không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của fengshuikiman.net vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của fengshuikiman.

Điều 11. Thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu

Bạn đồng ý để fengshuikiman.net được sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng dịch vụ của fengshuikiman.net một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kì khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kì hoặc tất cả phản hồi của bạn.

Điều 12. Bảo lưu quyền xử lí Nội dung đăng tải

1. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ Nội dung được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Nội dung chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lí đối với Nội dung chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

2. fengshuikiman đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng đăng tải nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lí các Nội dung đăng tải cho phù hợp với thuần phong mĩ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định pháp luật. Nếu những Nội dung do người sử dụng đăng tải không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức xóa bỏ những Nội dung đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

3. fengshuikimancó thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lí cho fengshuikiman.net hoặc có thể khiến cho fengshuikiman.net chịu tổn thất.

4. fengshuikiman không chịu trách nhiệm pháp lí cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kì người sử dụng dịch vụ của fengshuikiman.net nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.

G. SỬA ĐỔI , BỔ SUNG VÀ HIỆU LỰC

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung

Các điều khoản tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ của fengshuikiman.net có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Những nội dung thay đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố tại chính trang Thỏa thuận sử dụng này trên website fengshuikiman.net.

Điều 14. Hiệu lực

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ fengshuikiman.net có giá trị ràng buộc với người sử dụng kể từ thời điểm người sử dụng đồng ý và hoàn thành việc đăng kí dịch vụ.

H. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Khi đăng kí sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của fengshuikiman tại đây: https://fengshuikiman.net/

fengshuikiman không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kì hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

fengshuikiman.net