Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và bản quyền giúp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, thiện chí và tăng sự tin tưởng giữa fengshuikiman và bạn.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bao gồm cả việc đăng kí dịch vụ trực tuyến, FENG SHUI KIM AN (cũng như fengshuikiman, chúng tôi, của chúng tôi) hiểu rằng bạn (cũng như người dùng website fengshuikiman, người dùng) đồng ý với nội dung của chính sách bảo mật thông tin này và những chính sách có liên quan khác trên website này.

Bạn lưu ý thường xuyên kiểm tra lại để có các bản cập nhật cho Chính sách bảo mật.

1. Thông tin cá nhân

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, khi đăng kí sử dụng dịch vụ, để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ, fengshuikiman.net sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

 “Thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm Họ tên đầy đủ của bạn, Năm Tháng Ngày Giờ Nơi sinh của bạn, tên đăng kí, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kì thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kì thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của fengshuikiman.net phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Khi làm việc với fengshuikiman.net, bạn có thể chắc chắn rằng mọi thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho một bên thứ ba nào, trừ khi việc đó nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của bạn. fengshuikiman.net không tiết lộ danh tính của bạn trừ khi được sự cho phép của bạn. Trong mọi trường hợp phân tích nêu trong các bài viết nhằm mục đích minh họa tại fengshuikiman, các ví dụ đều được ẩn giấu hoặc sửa đổi một phần thông tin cá nhân. Trong trường hợp cần tên tuổi của bạn cho mục đích giới thiệu, fengshuikiman.net sẽ xin sự đồng ý của bạn trước.

Fengshuikiman.net nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình và sự chuyên nghiệp cần thiết trong việc bảo vệ danh tính, sự riêng tư của khách hàng. Vì vậy bạn có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng rằng fengshuikiman.net xem trọng sự riêng tư của bạn ở mức cao nhất và cung cấp dịch vụ một cách riêng tư, kín đáo.

2. Thu thập thông tin người dùng

2.1 Thông tin do Người dùng cung cấp khi truy cập hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web fengshuikiman.net

Một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối sử dụng các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ.

Khi cung cấp thông tin cho fengshuikiman.net qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của fengshuikiman.net, hoặc/ và thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của fengshuikiman.net.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, fengshuikiman.net có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn bổ sung thêm những thông tin cần thiết cho việc xử lí hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn.

2.2 Thông tin mà fengshuikiman.net thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

Fengshuikiman.net thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:

Thông tin thiết bị – chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Thông tin nhật kí đăng nhập – chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.

Thông tin địa điểm – chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng những Dịch vụ nhất định.

Thông tin khác – về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Những thông tin của người dùng do fengshuikiman.net thu thập sẽ được sử dụng, lưu trữ, bảo mật như những thông tin do Người dùng tự cung cấp theo những quy định tại Mục 2.1 của chính sách bảo mật này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Sử dụng thông tin Người dùng

Fengshuikiman.net sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

3.1. Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang web fengshuikiman.net cung cấp.

3.2. Gửi thông tin cho bạn về chính sách, dịch vụ của fengshuikiman.net cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại;

3.3. Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán;

3.4. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng;

3.5. Cho phép bạn sử dụng thông tin cá nhân liên hệ và được liên hệ với những người dùng khác thông qua các trang web có liên quan cho phép.

3.6. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của fengshuikiman.net, như phân tích và quản lí các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của fengshuikiman.net, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.7. Fengshuikiman.net có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của fengshuikiman.net để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Lúc đó, fengshuikiman.net cần và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng bởi các đối tác đó không thuộc phạm vi kiểm soát của fengshuikiman.net và fengshuikiman.net sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

4. Lưu trữ thông tin cá nhân

4.1. Fengshuikiman.net lưu trữ và xử lí thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam của fengshuikiman.net.

4.2. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của fengshuikiman.net hay tại bất kì cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của fengshuikiman.net tại từng thời điểm.

4.3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của fengshuikiman.net.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

5.1. Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn hoặc cần thiết để xử lí đơn đặt hàng.

5.2. Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

5.3. Để bảo vệ fengshuikiman.net và các bên thứ ba khác: fengshuikiman.net chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, fengshuikiman.net sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. Fengshuikiman.net cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Trẻ vị thành niên tức là trẻ em theo quy định của pháp luật từng quốc gia theo thời điểm áp dụng. Fengshuikiman.net từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên theo pháp luật hiện hành. Theo đó, trẻ vị thành niên không được quyền mua hay tìm cách sử dụng sản phẩm, dịch vụ, cho dù là sản phẩm, dịch vụ miễn phí, dựa trên điều khoản, quy định trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ, người đại diện hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

7. Thay đổi quy định về chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Fengshuikiman.net có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần thông báo cho người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nội dung chính sách bảo mật này được cập nhật và đăng tải trên trang web này.

Việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên trang web. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và bạn sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.

Bạn có thể kiểm tra “ngày có hiệu lực” được ghi ở trên cùng để xem thời điểm Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được cập nhật sau cùng.

8. Các đường liên kết ngoài trang web này

Trang Web và Dịch vụ của fengshuikiman có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của fengshuikiman. fengshuikiman không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kì thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

9. Chính sách bản quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, bạn cần biết về chính sách của fengshuikiman nếu bạn có ý định sử dụng lại những nội dung trên trang web fengshuikiman.net.

9.1. fengshuikiman giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại trang fengshuikiman.net và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền cho mỗi bài viết.

9.2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên fengshuikiman.net vào mục đích thương mại.

9.3. Bạn được phép sử dụng lại nội dung trên blog, tuy nhiên bạn cần chắc chắn phải trích dẫn nguồn rõ ràng từ fengshuikiman.net

10. Thanh toán

Fengshuikiman.net sử dụng Paypal như là phương thức thanh toán trực tuyến an toàn và bảo mật để giao dịch cũng như nhận bất kì thanh toán nào từ khách hàng. Nếu bạn muốn thanh toán bằng các hình thức khác, xin vui lòng xem Hình thức thanh toán, chuyển tiền.

11. Liên hệ và trao đổi thông tin

Fengshuikiman.net sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) tiêu chuẩn và nó được thực hiện trong các hệ thống ứng dụng mạng của fengshuikiman.net. Trao đổi thông tin và giao dịch, bao gồm xác thực, báo cáo, mật khẩu và dữ liệu liên quan đến thanh toán giữa khách hàng và các hệ thống ứng dụng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng công nghệ SSL.

SSL đảm bảo phiên giao dịch của bạn hoàn toàn riêng tư và an toàn.

Fengshuikiman.net sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng kí dịch vụ. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ e-mail bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho fengshuikiman.net để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Xin vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật theo fengshuikiman.net.

fengshuikiman.net