Tiết khí hàng năm

Lá số Tứ trụ Tử Bình dựa vào Tiết Khí hàng năm để xác định Can Chi Năm Tháng Ngày Giờ sinh. Tiết khí được tính theo dương lịch. Đây chính là điều cơ bản, ban đầu để xác định lá số chuẩn cả 4 yếu tố: Năm, Tháng, Ngày và Giờ sinh.

Bạn có thể tự kiểm tra ngày sinh dương lịch của mình theo bảng dưới đây để biết mình sinh vào tháng nào theo Tứ trụ Tử Bình. Tiết khí chính là yếu tố cơ bản, ban đầu để có lá số Tứ trụ chuẩn. Bài So sánh Tứ trụ Tử Bình và Tử vi đã cho bạn biết có thể sự khác biệt rất lớn trong luận đoán vận mệnh nếu bạn sinh vào thời điểm chuyển giao Tiết Khí hoặc sinh vào tháng nhuận.

Ngày bắt đầu của Tiết Khí có thể tới sớm hoặc muộn 1 ngày tùy từng năm.

Ví dụ: Tiết Lập xuân thông thường là vào 04/2 Dương lịch. Nhưng năm 2017 Tiết Lập xuân là vào ngày 03/2, còn năm 2019 Tiết Lập xuân vào ngày 04/2.

Tiết khí hàng năm
Tiết khí hàng năm

Bảng tiết khí hàng năm

Bảng Tiết Khí hàng năm
Bảng Tiết Khí hàng năm

Nếu bạn sinh trùng vào ngày tiết khí như trong bảng trên đây, bạn cần kiểm tra giờ bắt đầu tiết khí của năm đó để biết được chính xác mình sinh vào tháng nào.

Bài So sánh Tứ trụ Tử Bình và Tử vi và bài Chuẩn giờ sinh là gì? cho bạn biết sự khác biệt ngày sinh nhằm vào ngày tiết khí hoặc ngày sinh vào tháng nhuận có thể có những sai lệch như thế nào trong việc lập lá số Tứ trụ.

Năm nhuận 2020

Cứ 4 năm một lần lại có ngày 29/2. Khi nhìn lịch thấy có ngày 29/2 có nghĩa là năm nhuận.  Có cách đơn giản để biết một năm bất kì có nhuận hay không, là lấy con số của năm đó chia cho 4, nếu chia hết thì năm đó là năm nhuận. Ví dụ như năm nay, 2020 chia hết cho 4 là năm nhuận.

Năm nay Canh Tí 2020 nhuận tháng 4 âm lịch. Trong khi các Chuyên gia Tử vi vẫn còn đang tranh luận những người sinh tháng nhuận nên tính làm sao khi lập Tử vi (do họ dựa vào cơ sở tháng âm lịch), nên tính tháng đó như tháng trước, hay nửa tháng đó thuộc nửa tháng trước, còn nửa sau thuộc nửa tháng sau… thì các Chuyên gia Tứ trụ Tử Bình không hề gặp phải vấn đề này, bởi năm nào cũng như năm nào, cơ sở lập lá số Tứ trụ của họ dựa vào Tiết khí, nhuận hay không, đối với họ chẳng có ảnh hưởng gì.

Vì vậy các bạn sinh vào các tháng nhuận nếu lấy lá số Tử vi nên lưu ý có thể có sự khác biệt với lá số Tứ trụ và chắc chắn sẽ dẫn tới luận giải khác nhau rất nhiều. Dưới đây là chi tiết tiết khí năm 2020.

Tiết Khí năm 2020

Tại Việt Nam, tiết Lập xuân năm 2020 bắt đầu vào lúc 16h03 ngày 04/2.

Để biết được tiết Lập xuân bắt đầu chính xác tới ngày giờ phút theo từng địa điểm cụ thể tại Việt Nam, hoặc các nước trên thế giới, bạn cần tìm một Chuyên gia đích thực. Tìm hiểu thêm tại bài Chuẩn giờ sinh là gì?

Tiết khí tại Việt Nam năm 2020
Tiết khí tại Việt Nam năm 2020

Tiết khí năm 2021

Tiết khí tại Việt Nam năm 2021
Tiết khí tại Việt Nam năm 2021

Tiết khí năm 2022

Tiết khí tại Việt Nam năm 2022
Tiết khí tại Việt Nam năm 2022

Tiết khí năm 2023

Tiết Khí tại Việt Nam năm 2023
Tiết Khí tại Việt Nam năm 2023

Tiết khí năm 2024

Tiết khí năm 2024 theo múi giờ Việt Nam
Tiết khí năm 2024 theo múi giờ Việt Nam

Lưu ý những ai sinh vào trùng ngày Tiết Khí, cần kiểm tra giờ sinh chính xác để có thể lập lá số Tứ trụ một cách chính xác, từ đó có những luận giải chuẩn. Đây là ví dụ về Tứ trụ huyền diệu – Chuyện một cô bạn người Việt lấy lá số Tứ trụ theo tiết khí.