Tự xem hôn nhân tốt xấu

  • Post author:
  • Post category:TỰ FREE
  • Post last modified:05/09/2021

Cách tự xem hôn nhân tốt hay xấu của bản thân rất đơn giản. Bạn chỉ cần biết mình có Mệnh, hay Mạng, hay Nạp âm của Năm sinh là gì cùng tháng sinh theo Âm lịch.

Tự-xem-hôn-nhân-tốt-xấu

Cách xem

Sau khi biết mình thuộc Mệnh gì theo Ngũ hành (Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ), bạn tra theo cột dọc rồi tra ngang sang phải tìm tháng sinh của mình theo Âm lịch, sau đó gióng thẳng lên trên xem mình thuộc giai đoạn nào của Vòng trường sinh, gồm 12 giai đoạn từ Trường sinh tới Dưỡng. Cuối cùng là bạn tìm giải đáp về hôn nhân của mình tương ứng với Giai đoạn đã tìm ra.

Đây là cách xem nhanh để tham khảo. Nếu bạn cần biết rõ cụ thể về Hôn nhân của mình, cần xem Hôn nhân Tình duyên Con cái theo Tứ trụ Năm Tháng Ngày Giờ sinh.

Bảng tra

Bảng tự tra Hôn nhân tốt xấu
Bảng tự tra Hôn nhân tốt xấu

Giải đáp kết quả theo 12 giai đoạn của Vòng trường sinh

Trường sinh

Mẹ cha tích đức dày công

Nên nay con hưởng phúc hồng Trường sinh

Vợ chồng duyên nợ được lành

Trăm năm tơ tóc yến anh giao hòa

Sống lâu an hưởng một nhà

Trọn đời có một đâu mà có hai

Tôi trai tớ gái hàng ngày

Số này có đức hậu lai được nhờ

(Tốt trọn đời)

Mộc dục

Chẳng may số hệ ở trời

Sinh nhằm Mộc dục đổi dời căn duyên

Hôn nhân trắc trở chớ phiền

Một đời thứ nhất không yên gia đình

Đời sau vương vấn linh đình

Thứ ba hòa hiệp chung tình trăm năm

Lo cho huynh đệ nhất tâm

Việc rồi kết oán thù thâm nỡ đành

(Trước xấu sau tốt)

Quan đới

Than ôi trong cảnh phòng loan

Sinh nhằm quan đới đeo mang nợ tình

Hai đời phải chịu linh đinh

Thình lình gặp mối chung tình thứ ba

Ngày sau nên cửa nên nhà

Đến già trọn đạo gọi là phu thê

Trong bề gia đạo đề huề

Tề gia nội trợ mọi bề được an

(Trước xấu sau tốt)

Lâm quan

Hỡi thân phận bạc sao này

Lâm quan rủi gặp nỗi này đớn đau

Vợ chồng ai cũng ước ao

Tại sao có bạn khác nào như không

Cách sông cách núi vợ chồng

Ý tình không hợp loan phòng quạnh hiu

Nhớ trong buồn tủi bao nhiêu

Đến khi gặp mặt khó yêu tình chàng

(Số này phải chịu cả đời)

Đế vượng

Khá nên tích đức thi công

Sinh nhằm Đế vượng phúc hồng tương giao

Hôn nhân gặp chỗ sang giàu

Một đời thong thả cùng nhau

Phỉ nguyền thiên nhiên sở định lương duyên

Thương hòa lạ lục miêng miêng đời đời

Số này duyên nợ chẳng dời

Thảnh thơi lo liệu ăn nơi gia đình

(Tốt trọn đời)

Suy

Thảm thay căn số vô phần

Gặp duyên bạc phận sinh nhằm chữ Suy

Mạnh ai nấy tính không tùy

Gặp nhau hiềm kị khác gì thù nhân

Đôi co nhiều tiếng thiệt hơn

Sâm thương hai ngả như đàn thiếu dây

Hai đời phải chịu đổi này

Thứ ba mới được xum vầy nợ duyên

(Trước xấu sau tốt)

Bệnh

Thảm buồn cho cảnh nợ duyên

Sinh nhằm chữ bệnh lụy liên gia đình

Thở than phiền trách phận mình

Rồi đây thọ lãnh giữ gìn lư hương

Sinh li tử biệt hai đường

Dầu mà không thác tang thương chia lìa

Rán tụ nhờ đức tam tua

Thứ nhì mới được đó đây sum vầy.

(Đời 1 không ở được, đời thứ 2 mới bền)

Tử

Câu rằng phu phụ tình thâm

Phạm ngay chữ Tử vương nhằm cho ta

Vợ chồng không được hiệp hòa

Không trùng duyên nợ đâu mà bình an

Một đời thứ nhất lo toan

Không lìa thì thác hai đường biệt li

Đời sau trọn nghĩa trọn nghi

Kết nguyền tơ tóc phải thì bền lâu

(Trước xấu sau tốt)

Mộ

Vợ chồng nghĩa trọng tình thâm

Sinh nhằm chữ Mộ dưỡng lâm cho chàng

Căn duyên mờ mịt lỡ làng

Khi tan khi hợp dời dòng mới xong

Trước đời xóm kiến chòm ong

Đời sau quy hiệp bởi dòng đa đoan

Vợ chồng mới được bình an

Đến sau rồi cũng phòng loan một mình

 (Vợ chồng lộn xộn rồi sau ở góa)

Tuyệt

Vợ chồng duyên vợ chẳng lành

Sinh nhằm chữ Tuyệt bao đành sầu đau

Thêm sầu số phận quản bao

Xem trong duyên nợ khắc hào phu thê

Mang lo tranh đấu bộn bề

Trải qua ba độ gia tề mới an

Bởi do số hệ chớ than

Kì ba trời định mới an gia đình

(Đời thứ ba mới bền)

Thai

Hồng nhan cốt cách tốt tươi

Xuê xoang ăn mặc tiếng cười có duyên

Dễ đâu tình nghĩa ưu phiền

Hương duyên thứ nhất vẹn tuyền được đâu

Của tiền hao tốn ngõ hầu

Thứ nhì mới được giao đầu phụng loan

Phỉ nguyền tình thiếp nghĩa chàng

Gia đình phát đạt được an một nhà

(Đời thứ nhì mới vững bền)

Dưỡng

Số này trời đất cho ta

Vợ chồng phối ngẫu giao hòa bình an

Phụng loan kết cánh vầy đoàn

Một năm sinh dưỡng phòng loan kịp kì

Ăn mặc đầy đủ số ni

Vợ chồng một tuổi vậy thời giàu sang

Chớ lo duyên nợ lỡ làng

Vợ chồng hòa hiệp luận bàn thất gia

(Số này vợ chồng đồng tuổi đồng tháng sinh thì được giàu sang và trong một năm thì có con mau chóng)